Карта сайту > Головна> Про нас> Комітети> Комітет з питань верховенства права та захисту прав людини

Комітет з питань верховенства права та захисту прав людини

Голова Комітету: Любов БартащукМЕТА КОМІТЕТУ
Основною метою створення та роботи Комітету є сприяння професійному розвитку та набуття компетентності членами Асоціації адвокатів України у сфері захисту прав людини та питань верховенства права з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів, розвитку правової держави.

ЦІЛІ КОМІТЕТУ
- Збір, вивчення, аналіз, узагальнення та розповсюдження актуальної інформації з питань верховенства права та у сфері захисту прав людини, у тому числі в якості та доступності нормативно - правових актів, судової практики національних судів, Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини.

 - Розробка спільного алгоритму дій адвокатського професійного середовища з органами судової влади, органами прокуратури, нотаріату, органами державної влади та управління тощо у сфері захисту прав людини та з питань верховенства права.

- Напрацювання практичних рекомендацій, внесення пропозицій, здійснення ініціатив з метою вдосконалення, систематизації, адаптації існуючих механізмів захисту прав людини та чинного законодавства до загальновизнаних принципів та міжнародно-правових стандартів.

- Аналіз та розвиток професійних компетенцій адвокатів для ефективного застосування альтернативних механізмів вирішення спорів (медіація, арбітраж, третейський суд тощо). Застосування міжнародного досвіду.

ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ЗАВДАНЬ
1. Забезпечення постійної комунікації у професійному середовищі з питань верховенства права та у сфері захисту прав людини.

2. Обмін теоретичними знаннями і практичним досвідом.

3. Об’єднання зусиль фахівців-правознавців, практикуючих адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів, представників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення єдності правозастосування.

4. Налагодження ефективної комунікації з судовими та правоохоронними органами, омбудсменом, бізнес-омбудсменом, громадськими організаціями та громадськими радами при державних і правоохоронних органах тощо з метою розробки практичних рекомендацій для ефективного захисту адвокатами прав та свобод.

5. Організація та проведення інформаційно-освітніх заходів у різних форматах.

6. Співпраця з ЗМІ відповідно до напрямків роботи Комітету.

7. Участь у законотворчій діяльності з профільних питань роботи Комітету.

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2018 РІК
- Вересень 2018 року – захід на тему: “Успішне звернення до Європейського суду з прав людини: практичні питання ”.

- Вересень 2018 року - захід на тему: “Перший досвід звернень до КСУ із конституційними скаргами та результати розгляду конституційних скарг Конституційним Судом України”

- Жовтень-листопад 2018 року – захід з відвідуванням ЄСПЛ та Ради Європи у м. Страсбург (Франція)

- Листопад 2018 року – організація заходу з метою аналізу судових рішень, постановлених Великою Палатою Верховного Суду

Заходи протягом року:
- Залучення до роботи Комітету членів ААУ, взаємодія з іншими профільними комітетами (ААУ, АПУ, НААУ тощо) та іншими професійними організаціями.

- Проведення та прийняття участі у різноманітних заходах (конференціях, семінарах, конгресах, форумах, круглих столах та інших публічних заходах) з питань діяльності Комітету.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ