Карта сайту > Головна> Про нас> Ревізійна комісія

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія - орган Асоціації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Асоціації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління не рідше одного разу на 3 (три) роки та звітує про свою діяльність перед З'їздом.

Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб обирається З'їздом шляхом рейтингового голосування терміном на 3 (три) роки.

Ревізійна комісія першої каденції у складі 3 (трьох) осіб обирається З'їздом шляхом рейтингового голосування на 1 (один) рік.

Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її повноважень. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути Президент, член Правління, Виконавчий директор та бухгалтер Асоціації.

Ревізійна комісія контролює:
- виконання бюджету Асоціації;
- використання коштів та майна Асоціації.

Ревізійна комісія також здійснює інші функції, передбачені Положенням про Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд З'їзду та Правління. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, затвердженого З'їздом.

Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах.

Члени Ревізійної комісії ААУ:   Мокін Ігор Володимирович

 
   Балацька Оксана Валеріївна

 

   Гурська Анастасія Сергіївна

 


 ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ