Карта сайту > Головна> Школа адвокації> Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації

     Відповідно до п. 12 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України за № 85 від 16 лютого 2013 року (із змінами від 27 вересня 2013 року, затвердженими рішенням Ради адвокатів України № 219) Експертною радою з питань акредитації та сертифікації Національної асоціації адвокатів України рішеннями №3 від 19.09.2013р та №10 від 16.06.2014р ЗАТВЕРДЖЕНО програми семінарів-практикумів з психології адвокатської діяльності.
    Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ було розглянуто Концепцію курсу «Психологічні передумови використання механізмів впливу в діяльності адвоката/захисника», Навчально-методичний комплекс з психології адвокатської діяльності та тези до відповідних семінарів-практикумів з психології впливу в адвокатській діяльності.
    Важливо зауважити, що всі зазначені документи розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та рекомендовано Комітетом організації адвокатської діяльності Асоціації адвокатів України для застосування в роботі Школи адвокації Асоціації адвокатів України.
    Таким чином Сертифікат про підвищення кваліфікаціїї адвокатами видається за такими навчальними програмами:
1) «Психологія переговорів в адвокатській практиці»
  Тема 1: Інструмент парламентера - технологія «Октаедру» Планований час роботи: 5 годин (протягом дня.)
  ПОВНИЙ КУРС психології професійних переговорів включає ТЕМИ:
  Тема 1: Інструмент парламентера - технологія «Октаедру»
  Тема 2: Механізм переконання і ефективні моделі поведінки
  Тема 3: Інформаційна підтримка переговорів: інструмент «БАРОМЕТР ОТОЧЕННЯ»
  Тема 4: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ.
2) «Психологічний КОНТРАКТ як складова адвокатської етики»
   Планований час роботи: 4 години (протягом дня.)
   ПОВНИЙ КУРС включає додатково рекомендовані ТЕМИ:
   Тема 1: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ
   Тема 2: Механізм переконання і ефективні моделі поведінки адвоката
   Тема 3: Адвокатська етика, досьє, договір і ціна питання як складові безпеки адвоката.
3) «Адвокатська етика, ДОСЬЄ, ДОГОВІР І ЦІНА ПИТАННЯ як складові безпеки адвоката»
   Планований час роботи: 3 години (протягом дня.)
  Додаткові розвиваючі курси включає ТЕМИ:
    Тема 1: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ.
    Тема 2: Психологічний контракт
4) «МЕХАНІЗМИ переконання і ВПЛИВУ в адвокатській практиці»
   Планований час роботи: 5 годин (протягом дня)
   ПОВНИЙ КУРС психології переконання включає ТЕМИ:
    Тема 1: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ.
    Тема 2: Інформаційна підтримка переговорів адвоката: інструмент «БАРОМЕТР ОТОЧЕННЯ »
    Тема 3: Інструмент професійного парламентера - технологія «Октаедру»
    Тема 4: "Психоматриця" і проективні техніки психодіагностики.
5) "Ефективні моделі поведінки в адвокатській діяльності та перший контакт з клієнтом"
    Планований час роботи: 5 годин (протягом дня)
    ПОВНИЙ КУРС включає додатково рекомендовані теми:
    Тема 1: Механізми переконання і впливу в адвокатській практиці
    Тема 2: Інструмент професійного парламентера - технологія "Октаедру"
    Тема 3: "Психоматриця" і проективні техніки психодіагностики.
6) "Відчуття часу або тайм-менеджмент в адвокатській практиці"
   Планований час роботі 4 години (протягом дня)
   ПОВНИЙ КУРС включає рекомендовані теми:
   Тема 1: Особиста влада і ІНТУІЦІЯ
  Тема 2: ПСИХОматриця
7) «Нумерологічна ПСИХОЛОГІЯ: психодіагностика клієнта за датою народження»
   Планований час роботи: 5 годин (протягом дня.)
         Доповнюють тему курси:
   Тема 1: Психоматриця
   Тема 2: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ.
8) "ПСИХОЛОГІЯ РОЗЛУЧЕНЬ»
     Етапи життєвого циклу сім'ї: діагностика і позиціонування адвоката в судовому процесі про розірвання шлюбу.
   Планований час роботи: 5 годин (протягом дня.)
   ПОВНИЙ КУРС психології включає ТЕМИ:
   Тема 1: Психоматриця - основа ефективної комунікації
   Тема 2: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ.
9) «Робота зі свідком - ПСИХОЛОГІЯ "вербування" (агентування)»
Планований час роботи: 10 годин (протягом 2х днів.)
    1. Планування процесу агентування свідка
    2. Збір інформації
    3. Обробка / упаковка інформації
    4. Моделювання процесу комунікації
    5. Прикладна психологія і пси-технології
    6. Ризики і антиризикові заходи
          ПОВНИЙ КУРС психології агентування включає ТЕМИ:
                  Тема 1: Інструмент парламентера - технологія «Октаедру»
                  Тема 2: Механізм переконання і ефективні моделі поведінки
                  Тема 3: Інформаційна підтримка переговорів: інструмент «БАРОМЕТР ОТОЧЕННЯ»
                  Тема 4: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ.

10) «ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ»
     Планований час роботи: 10 годин (протягом двох днів.)
           ПОВНИЙ КУРС конфліктології включає ТЕМИ:
                  Тема 1: Інструмент парламентера - технологія «Октаедру»
                  Тема 2: Механізм переконання і ефективні моделі поведінки
                  Тема 3: Психологічний контракт і психологія ціни.
                  Тема 4: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ. ПРО ПРАВИЛА «ІГРИ» «ХТО КОГО з'їсть»!
    1. Поняття конфліктної особистості. Як визначити психопата.
    2. Розуміння юридичного конфлікту і суті «продажу змін»
    3. Конфліктне поле суб'єкта - «Барометр конфлікту»
    4. Функції конфлікту і передбачувана ірраціональність. П'ять базових конфліктних факторів і професійна спроможність
    5. Ірраціональні установки людини - джерело конфліктних ситуацій. Поняття про ефективні ірраціональні ідеї.

11) EQ-Емоційний інтелект»
     Планований час роботи: 10 годин (2 дні.)
     ПОВНИЙ КУРС включає додатково рекомендовані ТЕМИ:
          Тема 1: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ
          Тема 2: Конфліктологія (включаючи розділ про конфліктні особистості)
          Тема 3: Механізм переконання і ефективні моделі поведінки
          Тема 4: ПСИХОматриця (розділ комплексної психодіагностики)
          Тема 5: Переговорні стратегії і технологія «Октаедру»
           Емоції мають відбиваються в нашому тілі і ми дізнаємося про них в собі та в інших через фізичні прояви. Існує прямий зв'язок між нашими рухами та емоціями. Ми відчуваємо емоцію і вона проявляється в тілі, і навпаки, ми робимо рух, і він народжує емоцію. Крім того, емоції безпосередньо пов'язані з нашими думками. Наші думки народжують емоції! Тому ще один ключ до усвідомлення своїх емоцій - це усвідомлення своїх думок. Завдання курсу: навчитися усвідомлювати свої емоції і керувати своїм емоційним станом. Бо емоції не треба пригнічувати або контролювати - їх треба знати і ними треба керувати!

12) "Психологія допиту"
     Тема 1: Інструмент - технологія «Октаедру»
          Планований час роботи 5 годин (протягом дня)
     Тема 2: Принципи та інструменти впливу.
          Планований час роботи: 11 годин (протягом двох днів)
     Тема 3: Інформаційна підтримка процесу.
          Планований час роботи 5 годин (протягом дня)
     Тема 4: Правила постановки питання. Створення робочої версії захисту: "Психодрама".
          Планований час роботи 5 годин (протягом дня)
 ПОВНИЙ КУРС психології допиту включає рекомендовані ТЕМИ:
            Тема 1: Психологія конфлікту (конфліктологія)
            Тема 2: Емоційний інтелект (суть емоцій, стрес, управління ними)
            Тема 3: Механізм переконання і ефективні моделі поведінки
            Тема 4: Інформаційна підтримка процесу адвокації: інструмент «БАРОМЕТР ОТОЧЕННЯ»
            Тема 5: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ.
 • Коло об'єктивних факторів середовища правопорушень і функції психіки (система психічних явищ);
Поняття стресу та модальності емоцій (страх, комплекси, стереотипи як основа реактивної поведінки).
Типологія особистостей (Світогляд, світорозуміння, світовідчуття (ССС);
Вікова стратифікація (принципи);
Поняття про домінуючий темперамент і прогноз спілкування.

13) "ПСИХОЛОГІЯ професійної "ГРИ" і аналіз «мішеней впливу» в адвокатській практиці»
     Тема 2: з курсу технології «Октаедру»
      Планований час роботи: 7 годин (протягом дня.)
      ПОВНИЙ КУРС психології професійного конфлікту включає рекомендовані ТЕМИ:
           Тема 1: Психологія допиту.
           Тема 2: Психологія конфлікту (конфліктологія)
           Тема 3: Емоційний інтелект (суть емоцій, стрес, управління ними)
           Тема 4: Механізм переконання і ефективні моделі поведінки
           Тема 5: Інформаційна підтримка процесу адвокації: інструмент «БАРОМЕТР ОТОЧЕННЯ»
           Тема 6: Особиста влада і ІНТУЇЦІЯ.
      Про що буде йти мова: про гру в «поділ влади» і вісім правил Війни, про які слід пам'ятати адвокату; Трохи про Трансактний аналіз (ТА): поняття про его-станах і системі їх взаємодій в ключі відомих темпераментів; Сценарії ТА і ірраціональні установки - джерела всіх ігор (Види ірраціональних суджень і основні спотворення реальності. Фактори спотворення. 12 загальних «кореневих» ірраціональних ідей і власні варіації. Тези управління ірраціональними ідеями - перехід до професіоналізму в інтригах адвокатських ігор). Про професійну "Гру": характерні особливості і 10 кроків професійної гри, «піраміда» ескалації гри.

14) "Технології розвитку інтуїції в професійній діяльності адвоката"
      Планований час роботи 6 годин (протягом дня).
      Практикум засновано на когнітивній карті (матриці) тлумачення проективних методик (авторське свідоцтво № 40577 від 2011р); і методики розвитку функціональної асиметрії півкуль кори головного мозку «VITRIOL» (авторське свідоцтво № 40578 від 2011р). Психологія вважає, що джерело інтуїції - в несвідомому, точніше, в її налагодженій взаємодії з свідомістю. Коли проявляється інтуїція вона працює з передчуттями, архетипами, символами. Невипадково інтуїтивні передбачення нерідко народжуються уві сні, напівдрьомі або в мріях наяву.       У 1926 році американський дослідник Грехем Уоллес запропонував знамениту схему процесу творчого мислення. Він розробив її на основі даних самоспостережень видатних вчених,- німецького фізіолога, фізика та математика Германа Гельмгольца і французького математика Анрі Пуанкаре. Уоллес в цьому процесі виділив чотири стадії. Перша стадія - підготовка. Включає збір необхідної інформації про проблему, свідомі пошуки її рішення й обмірковування. Філософський досвід говорить про те ж іншими словами: необхідний період, коли нічого не виходить, коли ти думаєш, робиш спроби, але вони ні до чого не приводять. Неначе б'єшся головою об стіну.
    Друга стадія - інкубація. Виношування проблеми. Період удаваного застою. Насправді ж відбувається глибинна несвідома робота над завданням, причому на рівні свідомості людина може про неї зовсім не думати. Філософський підхід: коли посадив, полив - не висмикуй, щоб подивитися, що виходить. Дай Природі зробити свою справу.
   Третя стадія - просвітлення. Натхнення, відкриття, інсайт. Настає завжди несподівано, миттєво і подібна різкого стрибка. Рішення в цю мить народжується у вигляді символу, думки-образу, який важко описати словами.
   Четверта стадія - перевірка. Образ вбирається в слова, думки вибудовуються в логічній послідовності, відкриття науково обгрунтовується.

   Додатково інформацію чи літературу, коментарі та інше можна подивитись ТУТ на сайті "ФЕНОМЕНУ ІСТИНИ"
   Про додаткові курси з ПСИХОЛОГІЇ, що професійно орієнтована на діяльність адвоката ТУТ
ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ