Карта сайту > Головна> Новини ААУ> Відбувся ІІІ Щорічний зимовий форум ААУ з кримінального права та процесу

Відбувся ІІІ Щорічний зимовий форум ААУ з кримінального права та процесу

Оплата членських внесків

17.12.2013

Відбувся ІІІ Щорічний зимовий форум ААУ з кримінального права та процесу

13 грудня 2013 року в приміщенні конференц-залу готелю «Русь» відбувся ІІІ Щорічний зимовий форум Асоціації адвокатів України з кримінального права та процесу.

Традиційно Зимовий форум був присвячений обговоренню актуальних питань кримінального і кримінально-процесуального законодавства, обміну досвідом між фахівцями в галузі кримінального права та процесу.

Відкрила урочистий захід Президент Асоціації адвокатів України Ольга Дмитрієва, яка привітала всіх учасників форуму, побажала подальших успіхів в адвокатській діяльності та закликала до жвавих дискусій та обговорень висвітлених питань, виступів доповідачів.


Ольга Дмитрієва зазначила: «Особливістю цьогорічного зимового форуму буде не лише висловлення думок доповідачів та учасників форуму щодо практичного застосування норм нового Кримінального процесуального кодексу України, а й також обговорення актуальних подій та порушення гарантій здійснення адвокатської діяльності, прав «адвокатів майдану» та усіх тих, хто надавав правову допомогу громадянам, незалежно від їх політичних вподобань». 

Віце-Президент Асоціації адвокатів України Гвоздій Валентин Анатолійович, який був автором ідеї заснувати даний захід, підняв актуальне на даний час питання, а саме, захист прав адвокатів, наголосивши, що в Асоціації адвокатів України створено комітет захисту прав адвокатів, куди останнім часом надходить багато повідомлень про порушення прав адвокатів. 


Питанням незабезпеченості гарантій здійснення адвокатської діяльності, проблемам здійснення слідчих дій відносно адвоката, а також дотримання принципів змагальності та рівності сторін кримінального провадження, було повністю присвячено першу сесію форуму. 

Модератором першої сесії виступила адвокат, Член Правління Асоціації адвокатів України, голова комітету ААУ з питань міжнародної юридично-правової інтеграції та прав людини ААУ Олена Павлова.

Суддя судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Станіслав Кравченко виступив з доповіддю на тему «Особливості розгляду слідчим суддею клопотань сторони обвинувачення. Дотримання принципів змагальності та рівності сторін кримінального провадження». Доповідач звернув увагу на те, що Кримінальним процесуальним кодексом України чітко не визначені права адвокатів в кримінальному провадженні та зауважив про необхідність врахування суддями посилань адвокатів на рішення Європейського суду з прав людини. «Проблеми очевидно існують. … мені дуже не подобається така невизначеність в кримінальному процесі… », - наголосив доповідач. 


Особливо детально розкрив проблематику застосування нового Кримінального процесуального кодексу України, доповідач Василь Бородій, суддя Подільського районного суду м. Києва, який в свою чергу наголосив, що «.. наявні проблеми із життєдіяльністю судової системи і об’єктивністю … Основна проблема полягає в тому, що політика не має вмішуватись в судову систему.»

Василь Миколайович, розкрив основні проблеми нового КПК України. Серед яких виділив звуження прав зі сторони захисту, розкрив проблематику застосування норм КПК України слідчими суддями, висловив думку про фактичне «знищення» потерпілого, оскільки, на сьогоднішній день новий КПК України виключає можливість залучення представників в кримінальному процесі та виключає можливість наданню потерпілому безоплатної правової допомоги. Цікавою була пропозиція доповідача створити слідчі суди, так як в свій час були створені адміністративні суди. На думку доповідача, потребує врегулювання норма ч.1 ст.314 КПК України, за якою суд не пізніше п’яти днів з дня надходження провадження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження, тому що на практиці це призводить до того, що підготовче засідання проводиться через місяць, а то і більший строк з моменту надходження провадження до суду. Василь Бородій вважає необхідним визначити, що підготовче засідання проводиться не пізніше 20 днів з дня надходження провадження до суду, і може бути відкладене лише у передбачених законом випадках. Крім того, виступаючий зазначив про сумнівність норми, передбаченої у ч.1 ст.324 КПК України, з якої випливає, що підготовче засідання може бути проведено за відсутності захисника, якщо його участь не є обов’язковою. На погляд Василя Бородія, така норма породжує зловживання, пов’язані з порушенням права обвинуваченого на захист. 


З приводу порушення прав адвокатів, нехтування адвокатськими гарантіями було надано слово гостю форуму – Іллі Костіну, члену Ради адвокатів Київської області, Голова комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області, який навів конкретні приклади грубих порушень прав адвокатів: Ганни Колесник, Олександра Зінченка та Віктора Смолія, закликавши адвокатську спільноту гуртуватися, аби відстояти честь та гідність адвокатської професії. Доповідач повідомив про опублікування на сайті Ради адвокатів Київської області так званого «чорного» списку всіх, хто порушує професійні права адвокатів. 


Більш детально гарантіям здійснення адвокатської діяльності була присвячена доповідь партнера адвокатського об’єднання «AVER LEX», адвоката Віталія Сердюка. Він звернув увагу учасників форуму на гарантії адвокатської діяльності, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розповів про найбільш поширені порушення професійних прав адвокатів. Віталій Сердюк запропонував міри щодо припинення незаконної поведінки працівників правоохоронних органів під час проведення слідчих дій відносно адвокатів, вказавши на передбачене у ч.2 ст.207 КПК України право кожного затримати без ухвали слідчого судді будь-яку особу. На думку доповідача, у відповідних випадках дії працівників правоохоронних органів під час проведення слідчих дій кореспондують з ознаками складів злочинів, передбачених ст.397, 364, 365 КК України, що дає підстави адвокату затримати таких працівників. Як зазначив Віталій Сердюк, складання акту про порушення закону працівниками правоохоронних органів, виклик міліції не є ефективними заходами протидії незаконній діяльності зазначених працівників під час проведення ними слідчих дій. Доповідач порекомендував адвокатам знати контакти Рад адвокатів регіонів, для того, щоб у разі проведення відносно них слідчих дій забезпечити присутність представників зазначених Рад. Крім того, Віталій Сердюк запропонував використовувати наступні превентивні заходи: забезпечити офіс адвоката засобами відеоспостереження, які повинні бути сертифікованими, придбаними та встановленими на підставі договору; забезпечити пропускний режим в офісі адвоката; всі документи, які містять адвокатську таємницю, повинні зберігатися у папках під назвою «адвокатське досьє», які мають знаходитися в окремому зачиненому приміщенні. Підвела підсумок модератор першої сесії Олена Павлова, адвокат, член Правління Асоціації адвокатів України, голова комітету ААУ з питань міжнародної юридично-правової інтеграції та прав людини: «… Очевидно багато логічних неточностей в новому КПК України. … Настав час мислити більш масштабно та широко в застосуванні норм права.»  

Між виступами доповідачів надавалось слово гостям форуму - «адвокатам майдану». Виступ адвоката Сергія Лапутька відзначився висвітленням подій здійсненого з порушенням норм кримінального процесуального законодавства затримання Віктора Смолія (взятого під варту адвоката після широко відомих подій в судовому процесі над активістом «Дорожнього контролю» А.Дзиндзи). Зокрема, вказане затримання було поєднане із застосуванням фізичного насильства до Віктора Смолія, проводилося вісьмома співробітниками спецпідрозділу «Сокіл» за відсутності ухвали слідчого судді, Раду адвокатів регіону не було повідомлено про його здійснення. Крім того, захисників адвоката не допускали певний час до затриманого. «…Друзі, як ми бачимо, ми з вами незахищені…», - зазначив Сергій Лапутько, говорячи про всю адвокатську спільноту. 


Ольга Дмитрієва, Президент Асоціації адвокатів України, в свою чергу зазначила, що «… в даній ситуації може опинитись будь-який адвокат незалежно від «майдану» чи політичних переконань…». 

Адвокат Дмитро Йовдій розповів про кримінальні переслідування так званих «автомайданівців», тобто людей, які за допомогою власних автомобілів приймали участь у мирних мітингах, пов’язаних, зокрема, з підтримкою євроінтеграції України. Цих людей обвинувачують у блокуванні доріг біля будівель Адміністрації Президента України і уряду. Доповідач зазначив, що на «автомайданівців» чиниться системний тиск, а адвокатів для здійснення їх захисту не вистачає, у зв’язку з чим він закликав адвокатів долучатися до надання правової допомоги вказаним людям. Крім того, Дмитро Йовдій запропонував створити на рівні органів адвокатського самоврядування групу, яка буде займатися наданням правової допомоги «євромайданівцям». Доповнюючи виступ, Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, висловив точку зору з приводу правової позиції щодо захисту «євромайданівців». Вчений порадив покласти в основу позиції ст.ст.10,11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ст.ст.18,21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. 

Друга сесія форуму була присвячена тематиці збору доказів в кримінальному процесі, порядку проведення допиту та питанню надання свідчень.

Адвокат Олександр Плахотнюк у своїй доповіді «Збирання захисником доказів в кримінальному провадженні. Рівні можливості сторін: реальність чи декларація? Адвокатский запит, як єдиний реальний інструмент збирання доказів захисником» зазначив, що новий КПК України передбачив нерівні права сторони обвинувачення і захисту, звернувши увагу учасників форуму на відсутність окремої регламентації прав захисника. Доповідач підрахував, що слідчий має право проводити близько тридцяти слідчих дій, в той час як захисник – тільки десять. Олександр Плахотнюк на прикладі кримінального провадження з його практики показав, що новий КПК України не забезпечує рівності сторін та змагальності на стадії досудового розслідування. У зазначеному провадженні одного дня людині було повідомлено про підозру, а вже наступного – про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, у той час як саме провадження було відкрито за десять місяців до повідомлення про підозру, про що людина не знала. У зв’язку з цим у сторони захисту відповідно до абз.1 ч.6 ст.290 КПК України виник обов’язок надати прокурору доступ до матеріалів, що знаходяться у володінні або під її контролем, які вона має намір використати як докази у суді. Як відомо, ч.12 вказаної статті передбачає, що у разі нездійснення відкриття матеріалів останні вважаються недопустимими доказами. Таким чином сторону захисту було обмежено у можливості збирати докази в кримінальному провадженні. На думку Олександра Плахотнюка, єдиним способом вийти з цієї ситуації є використання часу, відведеного на ознайомлення з матеріалами провадження, для збирання доказів. Доповідач прийшов до висновку про необхідність передбачити в новому КПК України норму про право сторони захисту збирати докази не менше двох місяців з моменту повідомлення про підозру. Адвокат зазначив: «… старий КПК напрацьовувався десятиріччями, а новий КПК, можливо, теж непоганий, але потребує змін…».


Тематика доповіді адвоката Олександра Плахотнюка є досить актуальною та вже тривалий час являється топовою темою обговорень адвокатської спільноти. Слід відзначити, що даній проблематиці присвячена публікація у співавторстві з Василем Чередніченко, молодшим колегою та членом Клубу майбутніх адвокатів Асоціації адвокатів України.

Наступна доповідь, з якою виступила Олена Костюченко, адвокат, к.ю.н., доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Т.Г Шевченка, була присвячена питанням участі адвоката у судовому слідстві, прямого, перехресного і шаховому допиту. Доповідач звернула увагу учасників форуму на різницю між поняттями «зміст фактичних обставин» і «зміст обвинувачення», відмітивши, що суди практикують зазначати у вироку замість фактичних обставин, встановлених судом, відомості з обвинувального акту. Наведене дає підстави стороні захисту оскаржувати вказані вироки в суді апеляційної інстанції у зв’язку з тим, що висновки суду, викладені у судовому рішенні, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження (п.2 ч.1 ст.409 КПК України). Засновуючись на аналізі судової практики, Олена Костюченко відмітила, що захист у своїх апеляційних скаргах просить, зокрема, змінити кваліфікацію, призначене покарання, однак не завжди зазначає про істотні порушення вимог кримінального процесуального закону (ст.412 КПК України). Доповідач порадила адвокатам заперечувати проти оголошення у суді та наполягати на вилученні з засобів доказування показань свідків, які допитувалися лише під час досудового розслідування, тому що КПК України передбачає лише один випадок, коли це можливо – у разі, якщо свідок давав показання у судовому засіданні слідчому судді. Олена Костюченко також порекомендувала наполягати на вилученні з засобів доказування протоколів обшуків, проведених без участі захисника. Крім того, доповідач звернула увагу на Постанову Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1991 року щодо правил застосування спецзасобів, виходячи з норм якої вказала на перевищення службових повноважень працівниками спецпідрозділу «Беркут». 


Мала можливість виступу і доцент спеціальної кафедри кримінального права та кримінального процесу Національної академії Служби безпеки України, Олена Швидкова. «… В кримінальному провадженні проблеми не лише зі сторони захисту … », - зазначила доповідач. Олена Швидкова чітко та лаконічно розкрила тему «Актуальні питання використання результатів негласних розшукових дій у доказуванні в кримінальному провадженні». Доповідач звернула увагу учасників форуму на проблему процесуальної самостійності слідчого: слідчий проводить слідчу дію, а прокурор, який у порівнянні зі слідчим гірше обізнаний з матеріалами справи, приймає рішення про те, потрібна вона чи ні. 


Традиційно, активну участь у форумі прийняв адвокат, керуючий партнер АО «Столичний адвокат» Олег Вдовичен, який виступив на тему: «Відмова свідка від давання показань. Де закінчується тонка межа, за якою настає кримінальна відповідальність». Доповідач відмітив, що новий КПК України звузив право свідка відмовитись від давання показань у порівнянні з Конституцією України, а також наголосив про те, що часто питання, які задаються свідкам, не відповідають суті кримінального провадження. Олег Вдовичен навів класифікацію відмови від давання показань та розкрив питання кримінальної відповідальності за відмову свідка від давання показань. Доповідач звернув увагу учасників форуму на те, що у Єдиному державному реєстрі судових рішень за період з 01.01.2006р. по 04.12.2013р. ним було знайдено лише двадцять вироків, якими було застосовано кримінальну відповідальність за відмову свідка від давання показань. 


Найцікавішою і найжвавішою стала третя сесію форуму, участь у якій прийняли закордонні гості: Левандовська-Малець Ізабелла, професор Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща), доктор юридичних наук, колишній мер і радник мерії м. Краків, Анжей Дзядзьо, професор Ягеллонського університету, доктор юридичних наук, а також був присутній керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Богдан Крикливенко.

Левандовська-Малець Ізабелла розповіла, що означає бути підозрюваною на власному досвіді та запевнила, що українська нація є безсумнівно демократичною нацією. Виступ професорки неодноразово зривав шквал аплодисментів.

Важливою була і присутність на форумі представника омбудсмена, Богдан Крикливенко, адже кожен бажаючий гість форуму отримав змогу задати питання щодо фактичного захисту прав людини та громадянина, дізнатись про прийняті міри Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини щодо подій на «Майдані» та позиції щодо порушень адвокатських гарантій.


Закривали форум доповідачі останньої сесії, серед яких з актуальним темами виступили Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, к.ю.н., Анжеліка Сицько, член дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, Партнер юридичної фірми «Гвоздій та Оберкович», адвокат, Мирослав Лаврінок заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

Підвів підсумки вже обговорених тем Микола Сірий: «… Боюся і не хочу щоб кримінальний закон застосовували в політичних цілях. … Адвокат має бути як коршун. Як тільки свобода слова закривається, адвокат перетворюється в обслуговуючу структуру.» Вчений також зазначив, що адвокатська спільнота в Україні не вірно структурована, у зв’язку з чим вона не в змозі виділяти зі свого середовища авторитетів для проведення реформ. Крім того, Микола Сірий звернув увагу учасників форуму на недоліки нового КПК України, які стосуються, зокрема, доказової системи, стадій кримінального провадження, системи перегляду судових рішень. 

Остання сесія також була присвячена проблематиці безоплатної правової допомоги про що докладно в своїй доповіді «уроки першого року діяльності системи безоплатної правової допомоги в контексті практики Кримінального процесуального кодексу» розповів заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги.  

Анжеліка Сицько, член Правління Асоціації адвокатів України, Партнер юридичної фірми «Гвоздій та Оберкович» виступила з доповіддю: «Бізнес на лаві підсудних. Особливості застосування до юридичних осіб заходів забезпечення кримінального провадження», проаналізувавши перспективи легалізації кримінальної відповідальності юридичних осіб. 

Підбив підсумки першого року діяльності системи безоплатної правової допомоги в контексті практики Кримінального процесуального кодексу України заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги Мирослав Лаврінок. Доповідач наголосив на проблематиці використання правоохоронцями можливості вторинної безоплатної правової допомоги для відмови адвокату за договором. Разом з тим, останнім часом почала виправлятися практика затримки у інформуванні центрів надання правової допомоги правоохоронними органами щодо затримання підозрюваних у вчиненні злочину. 


Висловлюємо подяку усім хто знайшов час та можливість бути присутніми на ІІІ Щорічному зимовому форумі Асоціації адвокатів України з кримінального права та процесу. Особливу подяку висловлюємо Президенту Асоіації адвокатів України Дмитрієвій Ользі, модераторам проведених сесій – Павловій Олені, Ахундовій Агії, Чорнобаю Олегу, Олегу Вдовичену а також усім доповідачам та закордонним гостям. 

Асоціація адвокатів України висловлює особливу подяку Юридичній компанії «Дмитрієва та Партнери», в особі Керуючого партнера Ольги Дмитрієвої, Юридичній компанії «Гвоздій та Оберкович», в особі Керуючого партнера Валентина Гвоздія, Адвокатській компанії «Юридичні традиції», в особі Керуючого партнера Агії Ахундової, Юридичній компанії «Чернобай та Партнери», в особі Керуючого партнера Олега Чернобая, АО «Столичний адвокат», в особі Керуючого партнера Олега Вдовичена, АО «AVER LEX», в особі Керуючого партнера Віталія Сердюка, за фінансову підтримку заходу. 

Асоціація адвокатів України висловлює особливу подяку за інформаційну підтримку Генеральному інформаційно-правовому партнеру «ЛІГА:ЗАКОН», Ексклюзивному Інтернет – партнеру «ЮРЛИГА», Аналітичному медіа - партнеру журналу «Юрист&Закон», Генеральному медіа - партнеру - Всеукраїнському щотижневому професійному юридичному виданню «Юридична газета»; інформаційним партнерам: журналу «Адвокат», газеті «Юридична практика», газеті «Поради юриста», журналу «Адвокат Бухгалтера», журналу «Нові люди», видавничій організації «Юстініан», виданню «Юрінком інтер», видавничому дому «Ін Юре»порталам: «Pravotoday», «Адвокати Днепропетровщини», «Юристи», «Legalans», державному підприємству «Українська правова інформація», мобільній правовій системі «Iplex», «Центру навчальної літератури», адвокатському об’єднанню «Arzinger», Міжнародній бізнес школі «NIKLAND», Українському Центру Медіації, Координаційному центру з надання правової допомоги.
 Повернення до спискуГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ