Карта сайту > Головна> Новини ААУ> Відбувся семінар Асоціації адвокатів України не тему: «Актуальні питання Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Відбувся семінар Асоціації адвокатів України не тему: «Актуальні питання Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Оплата членських внесків

20.03.2013

Відбувся семінар Асоціації адвокатів України не тему: «Актуальні питання Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

20 березня 2013 року в конференц-залі НПУ ім. М.П. Драгоманова відбувся передостанній семінар в рамках Постійно діючого семінару ААУ на тему: «Актуальні питання закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

На семінарі з доповідями виступили: Леся Дубчак, адвокат, к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права НПУ ім. М.П.Драгоманова, керівник Клубу майбутніх адвокатів ААУ, член КМКДКА; Костянтин Рибачковський, адвокат, керуючий партнер АФ «Столичний адвокат», та Світлана Савицька, адвокат, член ААУ, старший викладач кафедри правосуддя Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, здобувач кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ.

Леся Дубчак виступила з доповіддю «Зміст договору про надання правової допомоги». Розкриваючи тему, доповідач висвітила питання форми, умов та порядку розірвання договору про надання правової допомоги.

Пані Дубчак звернула увагу адвокатів на те, що згідно ст. 16 Правил адвокатської етики від 17.11.2012р. до укладення договору про надання правової допомоги адвокат має повідомити клієнту, в яких галузях права він спеціалізується, про стаж роботи адвоката, досвід у веденні певної категорії справ та обставини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту інтересів. На виконання цієї вимоги Правил доповідач порадила адвокатам отримувати розписку про те, що клієнт поінформований про спеціалізацію, стаж, досвід та інші передбачені Правилами відомості, а згодом включати положення про це в договір.

Леся Дубчак розповіла про обов’язки адвоката при розірванні договору, передбачені ст. 36 Правил, але акцентувала увагу на тому, що приписи цієї статті Правил не поширюється на випадки розірвання договору адвокатом з підстав грубого порушення клієнтом зобов’язань, прийнятих на себе згідно з договором, що виразилося у відмові від сплати або фактичній несплаті клієнтом гонорару в повному обсязі. 

Відповідаючи на питання адвокатів щодо розміру внеску, який підлягає сплаті згідно Рішення Ради адвокатів України від 17.12.2012р. №24, Леся Дубчак порадила адвокатам сплатити як за 2013р. (1147 грн.), так і за 14 днів 2012р. (40,38 грн.).

Костянтин Рибачковський розповів присутнім про організаційні форми адвокатської діяльності.

Доповідач зазначив, що Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», безумовно, має низку позитивних моментів. Зокрема, новий закон не передбачає прямої заборони адвокату вступати в трудові відносини, як це вказано в подібному законі в Російській Федерації. Однак, на думку доповідача, незважаючи на весь позитив нового закону, в частині регулювання організаційних форм адвокатської діяльності норми нового закону є ще досить «прорадянськими» та “відстають” від прогресивної світової практики організації адвокатської діяльності років на двадцять.

На думку доповідача, між адвокатами та адвокатським об’єднанням (крім майнових) можуть і повинні бути встановлені трудові правовідносини, що є поширеним явищем в адвокатських фірмах Франції, США та Великої Британії (нагадаємо, що Костянтин Рибачковський пройшов програму підвищення кваліфікації «Юридичний бізнес в США. Управління юридичною фірмою» в Lincoln Law School of San Jose в Каліфорнії, США).

В ході своєї доповіді пан Рибачковський також звернув увагу адвокатів на невеликий обсяг напрацювань в сфері складання статутів та інших документів, що регламентують роботу сучасних суб’єктів адвокатської діяльності в Україні. Він проаналізував типовий статут адвокатського об’єднання, розроблений згідно вимог законодавства України про адвокатуру та розміщенний в мережі Інтернет адвокатом Ігорем Голованем. Доповідач відзначив, що, на його думку, пану Голованю у данному проекті статуту вдалося дуже вдало об’єднати вимоги чинного законодавства України з вимогами часу та прогресивної зарубіжної практики адвокатської діяльності.

На останок Костянтин Рибачковський порекомендував присутнім ознайомитися з книгами видатного радянського і російського адвоката Михайла Барщевського щодо організаціїї адвокатської діяльності та представив учасникам низку видань, які можуть бути корисними адвокатам при створенні сучасних адвокатських об’єднань.

Розглядаючи тему притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, Світлана Савицька розкрила питання умов та підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, видів дисциплінарних стягнень, стадій дисциплінарного провадження тощо.

Розповідаючи про види дисциплінарних проступків, Світлана Савицька зробила акцент на п. 6 ч. 2 ст. 34 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", згідно якого дисциплінарним проступком є невиконання адвокатом рішень органів адвокатського самоврядування. Та нагадала адвокатам про Рішення Ради адвокатів України від 17.12.2012р. №24, згідно якого адвокати до 31 березня поточного року зобов’язані сплачувати щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, а також про Рішення РАУ від 17.12.2012р. №26, згідно якого адвокати, з метою первісного формування Єдиного реєстру адвокатів України, зобов’язані в строк до 10.01.2013р. подати до Ради адвокатів України відомості, передбачені ст. 17 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Пані Савицька оцінила як дуже позитивну норму ч. 3 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якої не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом рішення не на користь його клієнта, прийнятого у справі, в якій адвокат здійснював захист або надавав інші види правової допомоги.

Завершуючи свій виступ, доповідач закликала адвокатів вміти находити компроміси, не поступаючись при цьому інтересами клієнта та власними принципами.


Тема наступного семінару: «Адвокат у цивільній справі»:
1. Адвокат в суді апеляційної та касаційної інстанції.
2. Звернення до Європейського суду".
Дата проведення: 23.03.2013
Час проведення :11-00-14-15
Реєстрація за тел.: +38 (044) 491-69, 38 (067) 239 86 90, 38 (095) 505 36 89
Більш детальна інформація на сайті: http://uaa.org.ua/postiyno-diyuchiy-seminar/
Взяти участь у заході можуть всі бажаючі.

Повернення до спискуГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ