Карта сайту > Головна> Новини ААУ> ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАІНИ»

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАІНИ»

Оплата членських внесків

24.05.2013

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАІНИ»

17 травня 2013 року у приміщенні юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) відбувся Круглий стіл на тему: «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАІНИ».

Ініціатором заходу став Комітет з кримінального права та процесу Всеукраїнської громадської організаціії «Асоціація адвокатів України»
Співорганізатор круглого столу - Юридичний факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Генеральний партнер заходу – Адвокатська компанія «Юридичні традиції».

Захід відбувся за сприяння фундації "Pro Bono Futuro" (м. Люблін, Республіка Польща).

Метою проведення Круглого столу стало вирішення сьогоденних проблем формування  ефективної практики застосування КПК України стороною захисту; визначення наявних гальмівних моментів впровадження нового КПК України, які обумовлені низкою об’єктивних чинників; та визначення шляхів їх усунення; напрямки досягнення консолідації зусиль сторін кримінального процесу у реалізації норм нового КПК України. .
У Круглому столі прийняли участь знані українські правники-науковці, адвокати-практики, представники судових та правоохоронних органів України та представники міжнародних наукових установ.

З питань програми Круглого столу виступили, зокрема: завідувач кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Східноєвропейського національного університету, к.ю.н. – Олег Батюк, доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету Східноєвропейського національного університету, к.ю.н. Олександр Крикунов, член Правління ААУ Олег Чорнобай, керівник секції ААУ з кримінального права Ігор Слинько, адвокати – Тетяна Батюсь, Антоніна Селіванова та інші адвокати та правники.

Модератором заходу виступила адвокат, Голова Комітету з кримінального права та процесу Асоціації адвокатів України, керуючий партнер АК «Юридичні традиції» Агія Ахундова.

Учасники Круглого столу жваво обговорили низку актуальних питань формування  ефективної практики застосування новелл КПК України та шляхи подальшого унормування кримінального процесу.

Так, виступ адвоката Ігора Слинька було присвячено окремим питанням щодо реалізації стороною захисту права на оскарження слідчому судді процесуальних рішень, дій чи бездіяльності прокурора, слідчого. У своїй доповіді адвокат детально проаналізував зміст останньої судової практики щодо розгляду скарг слідчими суддями, поділився з колегами своїм досвідом в здійсненні захисту у кримінальному провадженні.
Адвокат Антоніна Селіванова акцентувала увагу учасників круглого столу на недостатність застосування процедури медіації при реалізації норм КПК України, які регламентують процедури кримінального провадження на підставі угод, на відміну від позитивного досвіду застосування медіації у міжнародній практиці вирішення кримінально-правових  конфліктів.

Питанням реалізації принципу змагальності сторін з початку досудового розслідування до вручення особі повідомлення про підозру було присвячено виступ адвоката АК «Юридичні традиції» Тетяни Батюсь. Вона висвітлила актуальне питання недосконалості механізмів реалізації прав захисника, передбачених КПК України та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та внесла пропозицію виправити ситуацію шляхом отримання роз’яснень та розроблення методик щодо порядку реалізації адвокатами своїх прав, а також встановлення відповідальності посадових осіб за перешкоджання адвокату у здійсненні функцій захисту свого клієнта.

Учасники Круглого столу визначились з необхідністю ініціювати внесення змін до КПК України щодо розширення випадків обов’язкового повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину та встановлення строків такого повідомлення з метою повноцінного забезпечення права на захист особи, яка фактично позбавлена права на захист до моменту отримання повідомлення про підозру, хоча щодо цієї особи провадяться певні слідчі дії.

Одночасно учасниками запропоновано звернути увагу суб’єктів законодавчої ініціативи на нагальну необхідність унормування КПК щодо зобов’язання суду на стадії судового слідства перевіряти законність отримання доказів, що підтверджують вину особи, отриманих у період з моменту порушення кримінального провадження до моменту оголошення про підозру на предмет дотримання прав особи, й у разі виявлення порушень прав особи під час їх збирання, - визнавати такі докази неналежними та недопустимими.

За результатами обговорення, учасники Круглого столу прийняли Резолюцію та доручили Комітету Асоціації адвокатів України з кримінального права та процесу здійснити заходи щодо доведення змісту Резолюції до відома правничої спільноти та відповідних державних органів та суб’єктів законодавчої ініціативи.

Резолюція учасників Круглого столу та інші матеріали заходу будуть розміщені для ознайомлення на веб-сторінці Комітету з кримінального права та процесу ААУ та на сторінках Комітету ААУ, АК «Юридичні традиції» у соціальних мережах (Facebook).Повернення до спискуГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ