Карта сайту > Головна> Новини ААУ> Відбулося засідання Секції інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України

Відбулося засідання Секції інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України

Оплата членських внесків

13.09.2012

Відбулося засідання Секції інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України

12 вересня 2012 року відбулося засідання Секції інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України, присвячене питанням договорів у сфері інтелектуальної власності.

Відкрив засідання Олег Чернобай, член Правління ААУ, голова Київського відділення Асоціації адвокатів України, адвокат, який привітав присутніх та поділився із присутніми своїм досвідом укладання договорів у сфері інтелектуальної власності, а також проблемами, з якими стикаються сторони при виконанні зазначених договорів. Олег Валерійович порушив актуальну проблематику чинності ліцензійних договорів у разі визнання недійсним об’єкту інтелектуальної власності, який був предметом договору. 

До дискусії приєднався Олександр Дорошенко, к.ю.н., заступник директора з експертної роботи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, який звернув увагу присутніх на тому, що спеціальні закони у сфері інтелектуальної не приведені у відповідність до Цивільного кодексу України, що призводить до неоднозначної судової практики та проблем із обсягом прав, які надаються за відповідними договорами.

Продовжив роботу секції Олександр Пічкур, завідувач відділу промислової власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Олександр Валентинович детально проаналізував міжнародну та національну практику формування договірних відносин у сфері інтелектуальної власності, нагадав історію становлення інститутів патентного права.

Наступною виступала Олена Кияшко, незалежний оцінювач інтелектуальної власності, патентний повірений, яка ґрунтовно висвітлила правове регулювання оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності, акцентувала увагу присутніх на положеннях, які мають передбачатися у договорах щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності задля унеможливлення ризиків претензій з боку контролюючих та податкових органів.

Завершив роботу Секції Микола Потоцький, к.ю.н., адвокат, патентний повірений, голова Секції інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України, який окреслив основі проблеми, які виникають під час державної реєстрації договорів щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності та надав рекомендації учасникам засідання, врахування яких дозволить уникнути запитів та повернення документів, поданих на реєстрацію.

Секція інтелектуальної власності висловлює вдячність Олександру Дорошенку, заступнику директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України та ЮК «Чернобай та партнери» за сприяння у проведенні засідання секції.


Повернення до спискуГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ