Карта сайту > Головна> Партнер АО «Barristers», Денис Пономаренко представляє статтю "Тактика роботи зі слідчим"!

Партнер АО «Barristers», Денис Пономаренко представляє статтю "Тактика роботи зі слідчим"!

Партнер АО «Barristers», Денис Пономаренко представляє статтю "Тактика роботи зі слідчим"! 13.07.2018

Партнер АО «Barristers», Денис Пономаренко представляє статтю "Тактика роботи зі слідчим"!

Одним з найголовніших завдань адвоката на стадії досудового розслідування є формування певної тактики професійного захисту від підозри (далі – тактики захисту). Захист не повинен бути хаотичним і для його здійснення не достатньо лише опрацювання певної його стратегії. Повинна бути побудована чітка тактика захисту – плану дій та проміжних цілей, завдяки яким прямо або побічно можна досягти стратегічних цілей.

Іноді, на жаль, робота адвоката на стадії досудового розслідування зводиться до реактивної моделі поведінки, за якої - викликали на слідчу дію, в суд – ідемо, нікуди не викликають – нічого не робимо.

Дії за вказаним принципом, на погляд автора, не є ефективним способом захисту, хоча, для об’єктивності, необхідно відзначити і те, що іноді така тактика є виправданою.

Однак, зазвичай, у більшості кримінальних проваджень, дії адвоката на стадії досудового розслідування повинні бути не пасивними, а активними, коли поведінка захисника у процесі не визначається виключно поведінкою інших осіб (наприклад, слідчого), а носить для захисника вольовий характер і саме він намагається нав’язати свій «порядок денний» у кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні.

Таким чином, мова може йти про реактивну та про активну моделі тактики захисту.

Зазначене ні в якій мірі не вказує на те, що адвокат повинен робити видимість роботи для клієнта, а навпаки, адвокат повинен вибудовувати чітку тактику, результати яких будуть прогнозовані для адвоката та будуть мати чітку мету, хоча і можуть, а інколи і повинні здаватись (для слідчого) хаотичними і не зрозумілими (така собі тактика маскування справжньої тактики захисту).

Тактика захисту може мати і складний характер. В залежності від зайнятої тактики захисту на стадії досудового розслідування необхідно будувати тактику роботи зі слідчим.

Адже слідчий це саме та особа, з якою на стадії досудового розслідування адвокат та його клієнт, як правило, будуть перетинатись найчастіше.

Адвокате!

Ніколи не йдіть до слідчого, не підготувавши клієнта.

Повна версію статті за посиланням: https://barristers.org.ua/news/taktyka-roboty-zi-slidchym/

Повернення до спискуГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ