Карта сайту > Головна> Новини ААУ> Відбулося червневе засідання Клубу майбутніх адвокатів Асоціації адвокатів України

Відбулося червневе засідання Клубу майбутніх адвокатів Асоціації адвокатів України

Оплата членських внесків

12.06.2012

Відбулося червневе засідання Клубу майбутніх адвокатів Асоціації адвокатів України

12 червня 2012 року відбулось чергове, і на цей раз вже літнє червневе засідання Клубу майбутніх адвокатів. Очолив засідання Керівник Клубу майбутніх адвокатів ААУ, адвокат, к.ю.н. Дубчак Леся Сергіївна.
Не дивлячись на закінчений навчальний рік, студенти як справжні майбутні адвокати, проявили зацікавленість до порушуваних проблем, що в свою чергу відобразилось на традиційно високій явці учасників.

Тематика літнього засідання також була спекотньою. На цей раз увагу юридичного товариства було прикуто до проблем кримінального права. На обговорення було винесено дві теми: "Обставини, які пом'якшують покарання та обставини, які обтяжують покарання: проблеми співвідношення", "Проблеми розмежування адміністративних правопорушень та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг".

Адвокат Овод Роман Віталійович розповів про покарання та обставини, що впливають на його пом'якшення або обтяження. Доповідач акцентував увагу на практичних аспектах діяльності захисника в кримінальних справах по захисту фізичних осіб, теоретичні концепції були підкріплені практичними справами. Про важливість та неоднозначність інститутів пом'якшення та обтяження покарань свідчить коло запитань від учасників заходу, серед яких найбільш складним по цей день є питання співвідношення обставин, що пом'якшують покарання з обставинами, що його обтяжують. Фінальним акордом своєї доповіді пан Овод наголосив, що саме від професійних та моральних якостей захисника залежить не просто кримінальна справа його клієнта, а саме доля людини та непорушність її прав та свобод.

Адвокат Рачук Олег Олександрович висвітлив тему "Проблеми розмежування адміністративних правопорушень та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг". Хоч дана тема не є новою для України, проте, залишається надзвичайно складною і актуальною, оскільки тісно пов'язується з питання боротьби з корупцією в державі. Доповідач окреслив коло суб'єктів правопорушень та злочинів, і розкрив актуальні проблеми судової практики в даній сфері. Підсумовуючи свою доповідь пан Рачук додав, що завдяки судовій практиці, проявились проблемні аспекти розмежування правопорушень від злочинів у сфері службової діяльності. Ці питання потребують конкретизації та більш чіткої регламентації на рівні Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Повернення до спискуГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ